Lexo edhe: “𝐒𝐡𝐩ë𝐫𝐭𝐡𝐞𝐧” 𝐧𝐞𝐩𝐨𝐭𝐢𝐳𝐦𝐢 në Suharekë – punësohet arsimtar djali i ish-drejtorit të Kulturës të AAK-së, neglizhohet kandidati me 15 vjet eksperiencë