Alban Quka- Përfituesi i madh i parave nga kryerja e krimeve në Brezovicë

Krimet e kryera në Brezovicë, sipas dosjeve të prokurorëve të Ferizajit, kanë pasur një ekzekutues. Firmën “Quka”, pronar i së cilës është afaristi Alban Quka. Emri i tij figuron në secilën dosje të të akuzuarve, mirëpo vetë nuk është në mesin e të akuzuarve. Të gjithë të akuzarit për kryerje të krimeve në shkatërrimin e … Continue reading Alban Quka- Përfituesi i madh i parave nga kryerja e krimeve në Brezovicë