11:07 - 24 Nëntor 2021

Prokuroria e Themelore e Prishtinës ka njoftuar se Prokurori i Shtetit e ka hedh poshtë kallëzimin penal ndaj dentistit Fehim Halitit, ku akuzohej për ngacmim seksual.

“Prokurori i çështjes, pas shqyrtimit dhe analizimit të hollësishëm të kallëzimit penal, shkresave dhe provave të bashkangjitura në të nga e dëmtuara, si dhe pas ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme hetimore për vërtetimin e saktë dhe të plotë të fakteve të pretenduara nga e dëmtuara, ka konstatuar se në rastin konkret nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm se i dyshuari F.H., ka kryer veprat penale të lartcekura”, thuhet në njoftimin e Themelores.

 “Andaj, më 12.10.2021, prokurori i shtetit ka marrë aktvendim për hudhjen e këtij kallëzimi penal”.

Ky institucion në maj të këtij viti e ka pranuar një kallëzim penal kundër Haliti, ku akuzohej për ​veprat penale: Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor, mosdhënia e ndihmës mjekësore dhe ngacmimi seksual.