21:36 - 02 Mars 2021

Kryetari i Lëvizjes për Drejtësi, Sylejman Qerkezi thotë se Turqia dhe Izraeli kanë përplasje për politika shumë më të mëdha se për Kosovën.

Qerkezi thotë se Kosova synon integrimin në Bashkimin Evropian e jo në Izrael.

“Ne nuk mund të humbim disa interesa ekonomike për shkak të disa të tjerave”, tha ai.

Kryetari i Lëvizjes për Drejtësi thotë se Kosova nuk duhet të pranojë shantazhet se ambasada nuk bënë të vendoset në ndonjë lokacion tjetër pos atij që i është caktuar.

Qerkezi thotë se “Kosova po bëhet “kurban” i një çështjeje madhore shekullore të pazgjidhur mes Izraelit dhe Palestinës”.

Ai thotë se njohja nga Izraeli ka qene e domosdoshme por shumë e vonuar.

“Izraeli po na njeh për shkak të interesave të saj, e ne duhet të shohim interesat tona”. tha ai në Dukagjini.

Kryetari i Lëvizjes për Drejtësi thotë se të gjitha kushtëzimet për Kosovën janë të dëmshme pavarësisht nga kush vijnë ato.