11:45 - 26 Shtator 2022

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) ju informon se Bordi i FBK-së konform Statutit, ka marrë vendim që Kuvendi Statutar i FBK-së të mbahet më 01.10.2022 (e shtunë) nga ora 11:00 në Hotel “Garden” në Prishtinë. 

Më 31 Korrik 2022 të gjitha Federatave Sportive në vendin tonë iu ka skaduar licenca e lëshuar nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport e Kosovës (MKRS) dhe me këtë rast MKRS e ka hapur procesin e ri-licencimit të Federatave Sportive në vendin tonë, dhe nëpërmjet Federatave edhe licencimin e Klubeve anëtare të po këtyre federatave, përcjell Insajderi.

Në kuadër të ri-licencimit të Federatave Sportive, Federata e Basketbollit e Kosovës sipas Udhëzimit Administrativ, të MKRS-së do të organizojë Kuvendin Statutar për tu miratuar Propozim Ndryshimet Statutare nga delegatët/et e Kuvendit të FBK-së.

Kuvendi i FBK-së numëron 40 delegatë/e, ndërsa Konform Nenit 16 të Statutit të FBK-së pika 2: “Kuvendi mund të bie vendime në qoftë se janë të pranishëm më shumë se gjysma e delegatëve të Kuvendit. Vendimet konsiderohen të miratuara nëse për to kanë votuar më shumë se gjysma e delegatëve të pranishëm në mbledhje. Përjashtimisht kësaj dispozite, ndryshimi i këtij Statuti dhe vendimi për pushimin e veprimtarisë së Federatës do të bëhet nga 2/3 e delegatëve të Kuvendit. Votimi në Kuvend është publik, përveç nëse Kuvendi vendos ndryshe”.

Me këtë rast FBK kërkon nga delegatët/et e Kuvendit të jenë të pranishëm në Kuvendin Statutar më 01 Tetor, në mënyrë që më pas të vazhdojmë me procedurat e përbashkëta FBK – Klube për ri-licencim në MKRS./Insajderi/

Tags: