19:44 - 25 Nëntor 2021

Nesër do të vazhdojë seanca plenare e Kuvendit të Kosovës, në të cilën kanë mbetur për shqyrtim edhe gjashtë pika të rendit të ditës.

Në njoftimin nga Drejtoria e Kuvendit për marrëdhënie me publikun, thuhet se vazhdimi i seancës është paraparë për orën 10:00.

Gjatë kësaj seance do të shqyrtohen tri projektligje dhe do të zgjidhen anëtarët e të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës dhe zëvendësdrejtori i Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit, transmeton Telegrafi.

Gjashtë pikat e mbetura që do të shqyrtohen në seancë:

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-065 për Produktet Biocide,
6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08-L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike,
7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara,
8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2020,
10. Zgjedhja e zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit,
11. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.