Përkrahu Vetëvendosjen me zemër, analistja Luljeta Aliu nuk shpërblehet me post

Kuvendi ka zgjedhur tre anëtarët e Komisionit të Pavarur të Mediave. Mandati i tyre është përzgjedhur me short nga komisioni ad-hoc. Besnik Berisha është zgjedhur me mandat katër vjeçar, ndërsa Jeton Mehmeti dhe Fatih Basha me mandat tre vjeçar. Ky i fundit bashkë me Lendrit Qelin ishin nga komuniteti jo-shumicë. Ndërsa, katër kandidatët për anëtarë … Continue reading Përkrahu Vetëvendosjen me zemër, analistja Luljeta Aliu nuk shpërblehet me post