14:41 - 03 Maj 2021

Ka shumë arsye pse dikush dëshiron të punojë si gazetar.

Po ashtu, ka shumë mënyra për t’u bërë një profesionist i tillë.

Gazetaria është një karrierë (zanat) me shumë sfida, por edhe shpërblime.

Por, për t’u bërë një ushtrues i mirë i këtij profesioni duhen “plotësuar” disa kushte.

Fillimisht, ai ose ajo që do të bëhet gazetar/e, duhet të ketë interesim për botën dhe ngjarjet që e rrethojnë.

Pastaj, duhet ta dojë, e pse jo, edhe ta dashurojë gjuhën (atë në të cilën e ushtron profesionin).

Kushti tjetër “obligativ” për t’u bërë gazetar është të qenit i vëmendshëm në marrjen/pranimin e informative, dhe i përpiktë në dhënien e fakteve dhe lajmeve/informacioneve.

Shkathtësi tjetër që kërkohet nga ky ose kjo profesionist është që të jetë i aftë t’u afrohet dhe t’i pyesë ose t’i intervistojë njerëzit.

Gazetarja ose gazetari, siç thotë “The News Manual”, duhet të jenë të sjellshëm, por insistues.

Dikush thotë se ata janë agresivë derisa e kërkojnë lajmin. Por, në fakt, ata vetëm thonë se janë të vendosur për ta bërë punën e tyre.

Dhe për fund, ajo ose ai bëjnë mirë të jenë miqësorë, ndërsa që e kanë për obligim të pakompromis të jenë të besueshëm.