22:54 - 24 Maj 2023

Qeveria në Shqipëri ka zgjatur afatin për qëndrimin e ukrainasve në këtë shtet.

Ata do të mund të qëndrojnë pa leje deri në 2 vjet.

Deri tani, ukrainasit në Shqipëri kanë pasur mundësi të qëndrojnë deri në 1 vit.

“Në pikën 1, të vendimit nr.169, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, ‘Për përcaktimin e afatit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në Republikën e Shqipërisë’, togfjalëshi ‘një vit’ zëvendësohet me ‘dy vjet’”, është bërë e ditur në njoftim.

Tags: ,