14:36 - 08 Prill 2021

Poezi në kujtim të poetit, Kujtim Paçaku.

Kur të vie ajo ditë

E fundit, në tepihun e jëtës sime

Ju lus:

Së paku atje të qëndroj

V

E

R

T

I

K

A

L

I

SH

T

Meqë gjithë jetën

S`më lanë se s`më lanë të ngrihem në këmbë!