Rasti i “Currit” dhe të tjerëve, prokuroria kërkon konfiskim të pasurisë së fituar jashtëligjshëm

Prokurori Themelore në Prishtinë pas akatakuzës ndaj të pandehurve Ismet Osmani-Curri, Ilir Bojku, Adil Thaqi,  Mentor Maqani dhe  Sami Nika ka kërkuar të iu konfiskohet pasuria e cila është fituar në mënyrë të jashtëligjshmë nga ta. Prokurori i çështjes I ka propozuar gjykatës kompetente që pasuria e luajtshmë e tyre  të konfiskohet, pasi është fituar … Continue reading Rasti i “Currit” dhe të tjerëve, prokuroria kërkon konfiskim të pasurisë së fituar jashtëligjshëm