09:00 - 01 Shkurt 2016

Në disa raste ju keni nevojë për të punuar nga shtëpia, në veçanti nëse jeni një prind.

Zhvillimi i tregut dhe zhvendosja e tij në platformën online duke shfrytëzuar internetin, juve ua jep një mundësi që të gjeni punë, të cilën do ta mund ta kryeni nga shtëpia, raporton Insajderi

Nëse dëshironi që të jeni afër fëmijëve tuaj dhe njëkohësisht të keni një rrogë, atëherë ju mund të provoni të gjeni një punë nga lista e punëve të mëposhtme.

Punët e mëposhtme, janë kryesisht punë të natyrës me orar më fleksibil, punë që mund të kryhen me orar të plotë apo vetëm gjysmë orari, shkruan Insajderi.

Më poshtë e keni listën e 15 punëve, të cilat mund t’i kryeni edhe nga shtëpia, duke fituar kështu edhe një rrogë./Insajderi

 1. Avokate (gjysmë orari)
 2. Llogaritëse (gjysmë orari)
 3. Menaxher i rastit/ koordinator i kujdesit (orar i plotë)
 4. Përfaqësues i qendrës së thirrjeve (orar i plotë)
 5. Rekrutues i donacioneve (gjysmë orari dhe orar i plotë)
 6. Koordinator i ngjarjeve ( gjysmë orari dhe orar i plotë)
 7. Pjesëtare e Burimeve njerëzore (orar i plotë)
 8. Inspektor i sigurimeve (gjysmë orari)
 9. Shkrimtar i vetëpunësuar
 10. Specialist i marketingut (orar i plotë)
 11. Përfaqësues (agjent) i shitjeve (orar i plotë)
 12. Zhvillues i softuerit (orar i plotë)
 13. Transkriptues (gjysmë orari)
 14. Përkthyes dhe përgatitës i titrave (gjysmë orari)
 15. Dizajner i ueb-faqeve