14:19 - 31 Dhjetor 2021

Kompania Frutex ka arritur që vitin 2021 ta mbyll me një rritje në eksport prej 40 %, që në total i bije 833 eksporte të realizuara në 26 vende të botës.

Rumania, Pelsivania, Kalifornia ishin vendet që ju shtuan listës së vendeve ku kompania Frutex eksportoj për herë të parë për këtë vit.

Kompania Frutex ka planifikuar rritje të njejtë edhe për vitin 2022, duke u zgjeruar edhe në disa tregje të reja.