10:41 - 18 Maj 2022

Në Himalaje (Everest B.C.) me përplot energji dhe vendosshmëri.

Aty ku preket qielli me tokën është Rox që i dha mbështetje gjithë rrugëtimit tonë.

Me Rox besuam në dëshirat tona dhe i dhamë jetë ëndrrës sonë, kështu u shprehën nga klubi Happy Hikers Kosova.