16:51 - 30 Qershor 2022

Gazeta Insajderi

Shërbimi Spitalor Klinik i Kosovës ka shpërblyer me kontrata publike dy operatorë të papërgjegjshëm.

Kështu zbulon raporti i Auditorit të Përgjithshëm, shkruan Gazeta Insajderi

Në rastin e parë institucioni që merret me menaxhimin e spitaleve në vend, ia ka dhënë tenderin kompanisë, pavarësisht se e njëjta nuk i ka ofruar të gjitha dokumentet e kërkuara.

“Tek dosja e tenderit “Furnizim me Sterilizator Plazma me Material përcjelljes harxhues” të Spitalit të Përgjithshëm Gjilan në vlerë 44,250€, në kuadër të kapacitetit ekonomik dhe financiar ishte kërkuar vërtetimi nga banka komerciale i qarkullimit financiar prej 120,000€ për tri vitet e fundit”.

“Operatori Ekonomik fitues kishte ofruar një vërtetim që mbulonte shumën e kërkuar për qarkullim, por i cili nuk specifikonte periudhën e mbuluar, që ishte e specifikuar si kërkesë e Dosjes së tenderit”, thuhet në raportin e Auditorit Gjeneral, shkruan Gazeta Insajderi.

Tenderi tjetër i cili është dhënë kundër rregullave të prokurimit ka të bëj me shërbime funerali Covid -19.

“Në procedurën e prokurimit “Shërbime funerali Covid -19” në vlerë 158,000€, kemi vërejtur se dy nga nëntë kompanitë që kishin ofertuar (kompania “Funerali ” dhe ” Ngushëllimi”), janë palë të ndërlidhura. Bazuar në dokumentacionin e ofertuar, kemi parë që, pronari i kompanisë “Ngushëllimi” ka aksione edhe në kompaninë ” Funerali” dhe po ashtu i njëjti mban pozitën e drejtorit menaxhues në të dyja kompanitë”.

“Përkundër kësaj, SHSKUK ka shpërblyer me kontratë kompaninë “Funerali”, e cila sipas kërkesave ligjore do të duhej të vlerësohej si e pa përgjegjshme”, thuhet në raportin e Auditorit Gjeneral, shkruan Gazeta Insajderi.

Dokumenti saktëson se “ofertimi i OE me dy kompani në një aktivitet prokurimi është në kundërshtim me rregullat pasi që shkakton dëmtim të konkurrencës, derisa shpërblimi me kontratë i operatoreve ekonomik të papërgjegjshëm rrezikon përmbushjen e kontratës sipas kërkesave të specifikuara në dosjen e tenderit”.

Auditori rekomandon Bordin Drejtues dhe Drejtorin e Përgjithshëm, se bashku me Drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Gjilanit që duhet të sigurojnë se vlerësimi i tenderëve bëhet në pajtim të plotë me kriteret e përcaktuara në dosjen e tenderit, në mënyrë që të arrihen objektivat e parapara./Gazeta Insajderi/

Lexo edhe: