21:14 - 06 Janar 2020

Në kuadër të marrëveshjës së Kolegjit Universum me Instituto Politécnico de Tomar në Portugali. Hapet thirrja për aplikim për bursa për studime master në Portugali për studentët kosovar në Programin MASTER IN QUATERNARY AND PREHISTORY

Programi Master në Kuaternar dhe Parahistori (IMQP) zgjat dy vite (120 ECTS). Është formuar nga një partneritet i katër institucioneve me përvojë shumë vjeçare në kërkimin dhe formimin parahistorik: Università degli Studi di Ferrara – Itali, Muséum National d’Histoire naturelle – Francë, Universitat Rovira i Virgili – Spanjë, Instituto Politecnico e Tomar – Portugali.

Ky program do të njihet juridikisht me gradën universitare ose kualifikime të ngjashme në fushën e arkeologjisë, letërsisë, parahistorisë, paleontologjisë, gjeologjisë së Kuaternarit, shkencës natyrore dhe mjedisore, biologjisë dhe gjeologjisë, teknologjisë dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore, arsimit dhe shkencës së turizmit.

Deri më tani 122 studentë dhe 84 staf akademik dhe administrativ të Kolegjit Universum kanë shfrytëzuar mundësinë për shkëmbim semestral në Universitetet më me renome në Evropë.   

Kolegji Universum, mbetet lider për mundësitë ndërkombëtarë për studentë!!

Për më shumë info ju lutem kontaktoni Kolegjin Universum në facebook & instagram apo në +383 44 144 062.