12:29 - 02 Tetor 2020

https://video.gjirafa.com/embed/indoks-gjunjezimi-i-shtetit-para-dilerit-te-heroines?autoplay=true&am=true