16:57 - 09 Shtator 2021

Mbi 36 mijë biznese në Kosovë tash e sa vite operojnë duke respektuar çdo normë fiskale. Thënë më qartë, prej vitesh kanë instaluar sistemin e Arkave Fiskale me të gjitha produktet përcjellëse. Kjo ka bërë që buxheti i Kosovës, çdo vit të përjetojë rritje te madhe të të hyrave nga tatimet e aplikueshme. Po jo vetëm kaq, në studimet e fundit ekonomike, fiskalizimi është përmendur si indikator kyç në rritjen e partneritetit mes bizneseve në vend por edhe bashkëpunimeve me operatorë nga e mbarë bota.

Konkurrenca e vet operatorëve që ofrojnë Arka Fiskale dhe synimi i ruajtjes së stabilitetit sa i përket infrastrukturës ligjore dhe administrative, ka bërë që çmimet për procesin e fiskalizimit, të lirohen herë pas here.
Por, krahasuar në të gjitha vitet parapake, sot Enternet, një nga operatoret më serioz në vend, ka sjellë ofertën më të lirë në treg, për paisje me Arkë Fiskale, për vetëm 9.99 euro në muaj.

Por ky lajm nuk mbaron këtu. Oferta dhe bashkëpunimi i ENTERNET me NLB Banka, kanë sjellë mundësinë unike dhe tejet të favorshme për paisje me Arkë Fiskale, duke financuar 100 për qind shumën dhe duke u mundësuar bizneseve që të paguajnë vetëm këstin mujor prej 9.99 euro në muaj, pa asnjë shpenzim tjetër, do të thotë pa normë minimale të interesit, pa normë efektive të interesit dhe pa shpenzime administrative.

Janë më shumë se 16 mijë gjoba që janë shqitpuar nga Administrata Tatimore për bizneset në vend, pikërisht për shkak se atyre u kanë munguar Arkat Fiskale. Shuma e gjobave të vëna nga ATK dhe mundësia që të gjobitën sërish, kalon vlerën monetare shumëfish më shumë se sa kostoja e një Arke Fiskale dhe operimi formal në tregun kosovarë.

Pra, bizneset tani e kanë mundësinë unike për t’u fiskalizuar me çmimin më të lirë që është aplikuar ndonjëherë dhe me financimin e plotë të shumës duke paguar vetëm këstin mujor prej 9.99 euro, pa asnjë ngarkesë dhe normë tjetër financiare.

Kur një biznes është i fiskalizuar dhe punon konform këtyre rregullave, nënkupton të drejtat legjitime që i garantohen atij për të operuar i sigurtë dhe në mënyrë afatgjate.