09:57 - 26 Maj 2023

jesëmarrësit në Handball Camp 40×20 Macedonia iu nënshtruan një kontrolli të plotë shëndetësor në Klinikën Zhan Mitrev. Klinika Zhan Mitrev, si partner mjekësor dhe institucion shëndetësor me përgjegjësi sociale, ka kryer ekzaminimet e plota të gjendjes psiko-fizike të të gjithë pjesëmarrësve në kamp. Përcaktimi i gjendjes shëndetësore të hendbollistëve të rinj përfshinte disa segmente dhe u krye në kushtet më moderne nga stafi profesional i klinikës.

Handball Camp 40×20 Macedonia mbahet për të dytin vit radhazi në Ohër dhe është i dedikuar për djem dhe vajza të moshës 7 deri në 17 vjeç. Kontrollimi i gjendjes aktuale shëndetësore është prioriteti kryesor i organizatorit të kampit si dhe i partnerit mjekësor që është Handball Camp 40×20 Macedonia Spitalin klinik Zhan Mitrev.